İçinde bulunduğumuz dijital çağda her yazarın bir de web sitesi olması gerektiğine inanıyoruz. Ve ister yayıncılık paketlerimizden birinden yararlansın, ister yayınlanmasın
tüm yazarlarımıza kolayca kullanabilecekleri, yazılarını, yayınlarını, duyurularını paylaşabilecekleri, okurlarıyla iletişim halinde kalabilecekleri, çok geniş kitlelere çok kısa
sürelerde ulaşabilecekleri bir web sitesi hazırlamayı öneriyoruz.

Ücret: 1500 TL