“Kendilerine değer veren birçok yayınevi ile görüştük. Ve piyasada hatırı sayılır bir sürü kitabın arkasında onlar dev gibi görünüyordu. Ama biz, bize değer veren bir yayınevi çalıştık…
Bizi dev gibi gösteren bir yayıneviydi bu…”