Ankara Merkez Ofis
(0312) 433 03 58
İstanbul Temsilciliği
(0546) 867 74 40
Yazar Girişi

Karina Yayınevi

Yayıncı-Yazar Sözleşmesi

YAZARIN ADI-SOYADI:

ESERİN ADI:

TARİH:

TÜR:

 

    1TARAFLAR:

 

1.1  İşbu sözleşme, Eserin üreticisi olan yazar ( “YAZAR” ) ile Adakale Sokak 16/9 Kızılay Çankaya/ANKARA  adresinde faaliyetini sürdürmekte olan KARİNA YAYINEVİ arasında yapılmaktadır.

1.2  KARİNA YAYINEVİ’nin Kültür Bakanlığı ‘Yayıncı Sertifikası’ numarası 29740’tır.

1.3  İşbu sözleşme telif hakkı yazara ait olan çalışmanın (Eserin) esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Eser ile daha sonra kitap haline getirilecek olan ürün, yayınlanmış ve/veya yayınlanmamış olan dosya kastedilmektedir.

 

    2. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:

 

2.1  KARİNA YAYINEVİ  ile YAZAR arasında yapılan bu sözleşme sözleşmenin onaylandığı tarihten itibaren bir (1) yıl süreyle geçerli olacaktır. Sözleşmenin 1 yıl sonrasında devam edebilmesi için iki tarafın da yazılı onayı gerekmektedir.

 

    3. YAYINLAMA HAKKI:

 

3.1  İşbu sözleşme ile birlikte YAZAR, yazmış, düzenlemiş ya da çevirmiş olduğu eserin dağıtım, satış ve tanıtım haklarını KARİNA YAYINEVİ’ne vermiş bulunmaktadır. KARİNA YAYINEVİ,  YAZAR’ın eseriyle ilgili kısa alıntılar yapmaya, kendi internet sitesinde ve/veya anlaşmalı olduğu internet sitelerinde, dergi, televizyon ve gazetelerde, eseri uygun bulduğu şekilde tanıtma yetkisine sahiptir.

3.2  KARİNA YAYINEVİ, eserin gerekli çalışmalarını tamamladıktan sonra YAZAR’a bir numune baskı verecek, YAZAR numune baskıyı incelerken kapakta ve iç sayfalarda değişiklik talep ederse bu değişiklikler yapılacak, değişiklik istenmemesi durumunda, YAZAR’ın onay vermesiyle birlikte eser baskıya verilecektir.

3.3  KARİNA YAYINEVİ, yayınladığı eserin birinci baskısı satılıp bittiğinde ikinci baskıyı herhangi bir ek ücret talep etmeden yapar. Bu madde kitabın ilk baskısı 500 adet yapılsa dahi geçerlidir.

3.4  KARİNA YAYINEVİ, daha önce kitabını yayınladığı yazarların, yeni çalışmalarını liste fiyatı üzerinden %25 iskonto yaparak yayınlayacaktır. Yazarın sonraki tüm kitapları için de bu iskonto oranı geçerlidir.

3.5  KARİNA YAYINEVİ, eserin bandrol satışını gösteren ve Kültür Bakanlığı’ndan alınan resmi evrakın (Bandrol Taahhütnamesi) fotokopisini ‘‘aslı ile aynıdır’’ imzası ile yazara vermekle yükümlüdür.

3.6  KARİNA YAYINEVİ, eserin ISBN numarasını içeren resmi evrakı yazara vermekle mükelleftir.

 

    4. YAYINLAMA ZAMANI

 

4.1  KARİNA YAYINEVİ, sözleşmenin yapılması ve YAZAR’ın ESER’iyle ilgili tüm belgeleri kendisine ulaştırmasının ardından, ödemelerin tamamının eksiksiz olarak yapılmasıyla birlikte en geç doksan gün içerisinde ESER’i yayınlamak zorunluluğundadır. Mücbir sebepler ve YAZAR’dan kaynaklanan gecikmeler bu süreye dahil edilmemektedir. Yayıncı mücbir sebepler ve yazardan kaynaklanan gecikmeler dışında, keyfi olarak eseri yayınlamazsa ve yayınlamamakta diretirse yazar doksan günlük sürenin bitiminin ardından yazılı ihtar yapar ve bu ihtarın ardından otuz gün süreyle eser hâlâ yayınlanmamışsa YAZAR sözleşmeyi iptal edip tüm ödemelerini eksiksiz biçimde geri alır. KARİNA YAYINEVİ bu gibi bir sorunla karşılaşılması durumunda aldığı tüm ödemelerle birlikte 2000 TL ceza ödemeyi de kabul eder.

 

4.2  Bu maddedeki ‘yazardan kaynaklanan gecikmeler’ ile kastedilen şunlardır:

a) Yazarın kapak tasarımı ile ilgili olarak kararsız kalması ve yeni tasarımlar istemesi. Gönderilen tasarımlar konusunda da kararsız kalması ve tekrar tasarım çalışması yapılmasını istemesi.

b) Editöryal çalışmanın ardından yazarın onayına sunulan metnin, yazarın iş yoğunluğu vb. herhangi bir sebep dolayısıyla yazar tarafından onaylanmaması, geç incelenmesi.

c) Baskıya hazır hale getirilen, yazardan onayı alınan metinin veya kapağın matbaa sürecine girecekken son anda yazar tarafından yeni değişikliklere tabi tutulması.

d) Peşin ödemelerde yazarın söz verdiği tarihte ödemeyi yapmaması, taksitli ödemelerde yazarın taksitleri hiçbir gerekçesi olmadan ödememesi. Bu durumda yayınevi çalışmayı durdurma hakkına sahiptir.

 

    5. KİTABIN FORMATI:

 

5.1  KARİNA YAYINEVİ, eseri kitap şeklinde, kitap kağıdına basarak yayınlayacaktır. Ekstra bir kâğıt tercih edilecekse bu yazar tarafından yayınevine yazılı olarak bildirilecektir. KARİNA YAYINEVİ, eserin kapak tasarımını, forma ve ciltlenmesini yapma, baskı tekniğini ve baskı malzemelerini belirleme, söz konusu tasarım ve düzenlemelerle bağlantılı olarak her türlü görsel malzeme kullanma, eserin kapak tasarımında her türlü fotoğraf ve çizimden yararlanma konusunda yetkili bulunmaktadır.

5.2  KARİNA YAYINEVİ, kitabın iç sayfa ve kapak tasarımlarında yazarın önerilerine göre hareket edecektir. Yazardan son onay, yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla alınacaktır. Son söz yazara aittir ve yazarın onay vermediği kapak veya iç sayfa tasarımı baskıya verilmeyecekktir. Onay verilecek olan e-posta, sözleşmede yazılı olan e-posta adresidir. Eğer yazar bu adresini değiştirmişse yayıncıya yazılı olarak durumu bildirmek zorundadır.

 

    6. ESERİN TASLAK HALİ:

 

6.1  KARİNA YAYINEVİ, baskı için matbaaya gönderilmeden önce YAZAR’a, eserin son halinin ortaya çıktığı, kâğıt çıkışı veya PDF formatında örnek bir ilk çalışma taslağı sunacak, eser, ancak YAZAR’ın taslağı onaylaması sonrasında baskı için matbaaya gönderilecektir. YAZAR, ilk taslak çalışması üzerinde değişiklikler yapma hakkına sahip olacak ve eser üzerinde gerekli gördüğü yerlerde düzeltmeler yapılmasını KARİNA YAYINEVİ’nden talep edebilecektir. KARİNA YAYINEVİ, YAZAR’ın talep ettiği düzeltmeler için hiçbir ek ücret talep etmeyecektir.

6.2  KARİNA YAYINEVİ hazırlanan taslakları gönderdikten sonra YAZAR’ın onay vermesiyle birlikte YAZAR’ın gözünden kaçan küçük hatalardan ve yanlışlıklardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

6.3  YAZAR, KARİNA YAYINEVİ tarafından kendisine ulaştırılan taslağı kendisinin belirleyeceği bir zaman zarfı içerisinde inceleme hakkına sahiptir. YAZAR’ın çalışmayı geç incelemesi durumunda, inceleme süreci kitabın yayınlanma sürecine eklenecektir.

    

    7. DAĞITIM VE SATIŞ:

 

7.1  KARİNA YAYINEVİ dağıtım ve satış çalışmaları için yazardan ekstra bir ücret talep etmeyecektir.

7.2  Dağıtım ve satış, yayın piyasasının içinde bulunduğu arz talep şartlarında işleyecektir. KARİNA YAYINEVİ, yayınladığı kitabın yayın bilgilerini çalıştığı dağıtımcılara verecek ve dağıtımcılardan gelen siparişler doğrultusunda fatura ile çıktı yaparak kitapçılara ulaştırılacaktır.

7.3  Yayınevi katıldığı fuarlarda yazarın kitabını sergilerken herhangi bir kira istemez. KARİNA YAYINEVİ’nin katıldığı fuarlarda yazar, imza günü yapmak isterse, yayıncı buna izin vermek zorundadır. İmza gününden elde edilen kâr, sözleşme şartlarında yazara aittir ve kitabın genel dağıtım ve satış gelirlerine eklenerek yazara ödenecektir.

7.4  KARİNA YAYINEVİ, talep edilmesi durumunda yayınlanan kitaptan, yazar ne kadar isterse o kadar kitabı kargo masrafları YAZAR’a ait olmak üzere göndermek zorunluluğundadır. Yazar kendi kitabına dair yayınevinden talep ettiği kitaplar için hiçbir ödeme yapmak zorunluluğunda değildir.

7.5  KARİNA YAYINEVİ, kitabın dağıtım ve satışını üstlenmekle birlikte, kitabın istenildiği satış oranlarını yakalayamamasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

7.6  KARİNA YAYINEVİ, dağıtım sonrasında iade olan kitaplar üzerinde oluşabilecek hasarlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

 

    8. FUAR ORGANİZASYONLARI:

 

8.1  KARİNA YAYINEVİ, katıldığı fuarlarda YAZAR’ın talep etmesi durumunda imza günü yaptırmayı, panel düzenlemeyi, söyleşi yaptırmayı planlamakla sorumludur.

8.2  Fuarlarda yapılan imza günlerinden elde edilen kâr, sözleşme şartlarında YAZAR’a aittir ve bu kâr kitabın genel dağıtım ve satış gelirlerine eklenerek YAZAR’a ödenecektir.

8.3  KARİNA YAYINEVİ katıldığı fuarlarda YAZAR’ın kitabını sergilerken YAZAR’dan herhangi bir kira ya da ücret istemeyecektir. Yayınevinin katıldığı fuarlarda YAZAR imza günü yapmak isterse yayıncı buna izin vermek zorundadır.

8.4  KARİNA YAYINEVİ fuarlardaki katılımcı yazar sayısını ve katılım sağladığı m2’yi hiçbir şekilde abartılı bir şekilde gösteremez. Fuara katılmadığı hâlde kendi sitesinde veya fuar düzenleyen şirketin listesinde yer alan, katılmış gibi gösterilen her yazara karşı sorumludur ve böyle bir durumla karşılaşılması durumunda cezai müeyyedeyi kabul eder.

8.5  KARİNA YAYINEVİ, tüm yazarlarına İstanbul Kitap Fuarı, Ankara Kitap Fuarı ve İzmir Kitap Fuarı’na katılmayı mücbir sebepler dışında kesin olarak taahhüt eder.

 

    9. KLASİK YAYINCILIĞA GEÇİŞ HAKKI:

 

9.1  KARİNA YAYINEVİ, başarılı olan tüm yazarlarını klasik yayıncılığa geçirmek zorundadır. Klasik yayıncılığa geçen YAZAR sonraki çalışması için yayınevine hiçbir ödeme yapmaz ve yayıneviyle telifli çalışmaya başlayarak satışları oranında ödeme alır.

9.2  KARİNA YAYINEVİ’nden 1000 adet basılan kitabı tükenen YAZAR, klasik yayıncılığa geçiş hakkı kazanacaktır.

 

    10. REKLAM VE TANITIM ÇALIŞMALARI:

 

10.1   KARİNA YAYINEVİyayınladığı kitapların tanıtım bültenini kitapçılara, dağıtımcılara, belli başlı kuruluşlara, gazete, dergi ve kitap eklerine ulaştırmayı taahhüt eder. Ayrıca bünyesinde bulunan web sitelerinde ve sosyal medya sayfalarında kitabın reklamını yapar.

 

    11. TELİF HAKLARI:

 

11.1   KARİNA YAYINEVİ, eserin korunması ve itibar görmesi amacıyla YAZAR’ın talep etmesi durumunda kitapların üzerine KARİNA YAYINEVİ ibaresi koyabilir, bununla birlikte gerçekte kitabın tüm hakları KARİNA YAYINEVİ’ne değil YAZAR’a ait olacaktır. Ayrıca kitabın film yapılması, tiyatro oyunu yapılması, dizi yapılması vb. durumlarda da telif ücreti yazarın olacaktır.

 

    12. KOMİSYON:

 

12.1   KARİNA YAYINEVİ, yayınlanan kitabın tüm gelirlerini yazarına bırakmaktadır. Tercihe göre eser yayınlandıktan altı ay ya da bir yıl sonra satışı gerçekleştirilen kitaplara bakılarak YAZAR’a ödeme nakit olarak yapılacaktır. Ödeme kitapların KDV’siz fiyatından % 60 oranında iskonto yapılarak hesaplanır.

12.2   ÖDEME ZAMANI: Yayınevi Şubat ve Eylül aylarında telif hesaplamalarını yapar ve aynı ay içinde veya en geç bir sonraki ayın sonuna kadar telif ödemesini gerçekleştirir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta yazarın kitabının çıktığı tarihin bu dönemlere dahil olabilmesi için tercihe göre en az 6 ay ya da 1  yıl geçmiş olmasıdır. Örnek vermek gerekirse Kasım ayında kitabı çıkan ve satışı başlayan yazar Şubat ayında telif alamaz. Çünkü henüz üç aylık dönem geçmiştir ve satış sayıları belli olmamıştır. Bu yazar ancak Eylül ayında telif alabilir. Aynı şekilde Nisan ayında veya Mayıs ayında kitabı çıkan bir yazar Eylül ayında telif alamaz. Çünkü henüz satışları netleşmemiştir. Ancak Şubat ayında alabilir.

12.3   Yayınevi Şubat ve Eylül dönemlerinde ya da en geç bir ay sonrasında telifi ödeyeceğini garanti ederi. Eğer ödemezse yazar yayınevini dilekçe ile veya iadeli taahhütlü mektup ya da noter yolu ile uyarar. Bu uyarıya rağmen yayınevi 30 gün içinde telifi ödemezse ödemesi gereken telife ek olarak 2000 TL ceza ödeyeceğini taahhüt eder.

 

    13. YAZARIN SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETME HAKKI:

 

13.1 YAZAR ile KARİNA YAYINEVİ arasında hazırlanan sözleşmeyi iptal etmek için YAZAR en az 30(otuz) gün öncesinden KARİNA YAYINEVİ’ne gerekçeli kararını bildirerek yazılı olarak başvuru yapmak zorunluluğundadır.

13.2 Sözleşmenin iptali ile birlikte KARİNA YAYINEVİ satış ve tanıtım amaçlı olarak elinde bulundurduğu tüm kitapları, kargo ücreti YAZAR’a ait olmak şartıyla iade edecektir. Kitapların % 5 ile % 10 arasındaki bir rakamı dağıtım örneği ve tanıtım amaçlı kullanılabilir.

13.3 Sözleşmenin kitap yayınlanmadan iptal edilmesi için yazarın gerekçeli kararını yazılı olarak KARİNA YAYIMEVİ’ne bildirmesi gerekir. Editöryel çalışma, redaksiyon vb. ön hazırlık çalışmalarının bedelleri düşüldükten sonra sözleşme iptal edilir. Bu bedeller yayınevi tarafından belirlenir.

13.4 Sözleşmenin kitap yayınlandıktan sonra iptal edilmesi durumunda Yayınevi satılan kitapların parasını ödeyecek, satılmayanların da iadesini kargo masrafları yazara ait olmak üzere yapacaktır. Yayın için anlaşılmış olan ücret, kitap yayınlanmış olduğu için yazara verilmeyecektir. Ekstra hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

 

    14. YAYINCININ YAYINI DURDURMA HAKLARI:

 

14.1 KARİNA YAYINEVİ, yasal sorunlarla karşılaşabileceği bir çalışma olduğu anlaşıldığı takdirde, yayını durdurma ve kitabı basmama hakkına sahiptir. Böyle bir durumda KARİNA YAYINEVİ, YAZAR’a aldığı ödemelerin tamamını eksiksiz olarak iade edecektir.

 

    15. YAYINCININ KAPANMASI YA DA İFLASI

 

15.1KARİNA YAYINEVİ, herhangi bir nedenden dolayı faaliyetlerini devam ettiremeyecek duruma gelirse, yapılan tüm çalışmalar ve kitap basılmadığı takdirde alınan ödemeler yazara eksiksiz olarak iade edilecektir. Kitap basılmışsa satılanların parası satılmayanların da iadesi yapılacaktır. Bunlar dışında bir ek ödeme talep edilmeyecektir.

 

    16. YAZAR TAAHÜTLERİ:

 

16.1 YAZAR, KARİNA YAYINEVİ’ne eserin gerçek sahibi olduğunu ya da yasal haklarını elinde bulundurduğunu garanti etmektedir.

16.2 YAZAR, KARİNA YAYINEVİ’ne ürün içerisinde bulundurduğu her türlü grafik ve görsel çalışmalarının kendisine ait olduğunu garanti etmektedir.

16.3 YAZAR, KARİNA YAYINEVİ’ne eserin içerisinde üçüncü şahısların kişilik haklarını zedeleyici ifadelerin yer almadığını garanti etmektedir.

16.4 YAZAR, çalışmaların kendisine ait olmaması durumunda bu çalışmaların haklarını aldığını gösteren yazılı izni, KARİNA YAYINEVİ’ne belge aktarmaları sırasında ulaştırmak zorunluluğundadır.

 

    17. TAZMİNAT HÂLLERİ:

 

17.1 YAZAR, sözleşmede belirtilen hususlara bütünüyle bağlıdır, KARİNA YAYINEVİ’nin sorumluluğu altında gerçekleştirilen üretim aşaması dışında oluşacak aksaklıklardan dolayı YAZAR, KARİNA YAYINEVİ’den, KARİNA YAYINEVİ’nin anlaşmalı olduğu kişi ya da kuruluşlardan hiçbir şekilde tazminat talep edemeyecektir.

17.2 Eserden zarar edilmesi nedeniyle YAZAR’ın KARİNA YAYINEVİ’nden hiçbir talebi olmayacaktır.

17.3 Eserle ilgili yasal sorunların ortaya çıkması durumunda üçüncü kişiler tarafından tazminat talep edildiği takdirde tüm avukat tutma ve mahkeme masrafları YAZAR’a ait olacaktır.

17.4 KARİNA YAYINEVİ, bu gibi durumlarda elindeki belgeleri mahkemeye eksiksiz olarak sunmak dışında hiçbir sorumluluk yüklenmeyecektir.

 

    18. DEPOLAMA:

 

18.1 KARİNA YAYINEVİ, sözleşme devam ettiği sürece depolama giderleri için ekstra bir ücret talep etmeyecektir. Depolama sırasında oluşacak herhangi bir hasar sözleşme süresi boyunca KARİNA YAYINEVİ’ne ait olacaktır. Kitaplara sözleşme süresi içerisinde zarar gelmesi durumunda yayınevi bu zararı karşılamak zorundadır.

18.2 Sözleşme süresi sonunda, sözleşme uzatılmaz ise, yayınevi, telifini ödediği yazarın satılmamış kitaplarını kargo ücreti yazara ait olmak üzere yazarın sözleşmede belirtilen adresine gönderecektir. Bu gönderim sırasındaki tüm kargo masrafları yazara aittir.

18.3 Yayınevi, depoladığı kitapların %5 ile %10 arasındaki bir rakamı dağıtım örneği ve tanıtım amaçlı kullanılabilir. Bu adetler telif şartlarının dışındadır.

 

    19. KÜLTÜR BAKANLIĞI SATIŞI:

 

19.1 KARİNA YAYINEVİ, yazar talep ettiği takdirde, yazara ait kitaba dair yıl içinde iki kez olmak üzere Kültür Bakanlığı toplum alım başvurusunda bulunacaktır. Yalnız bu olası satışta olmak üzere, yazarın telif hakkı KDV’siz kitap etiket fiyatı üzerinden %15 olarak belirlenecek ve genel satış gelirlerine eklenecektir.

 

 

 

KİTABIN ADI:

KİTABIN SAYFA SAYISI:

ÜRETİLECEK ADET:

KİTABIN EBATLARI:

TASARIMDA KULLANILACAK FONT VE PUNTO:

TOPLAM FİYAT:

ÖDEME ŞEKLİ:

SATIŞA ÇIKARILACAK KİTABIN BELİRLENEN FİYATI:

 

YAZARIN ADI VE SOYADI:

YAZARIN T.C. KİMLİK NUMARASI:

YAZARIN DOĞUM TARİHİ:

YAZARIN ADRESİ:

YAZARIN TELEFON NUMARALARI:

YAZARIN E-POSTA ADRESİ:

YAZARIN İMZASI:

İMZA TARİHİ:

 

YAYINCININ ADI VE SOYADI: TAYLAN ÖZBAY

YAYINCININ ŞİRKET ÜNVANI: KARİNA YAYINCILIK YAZILIM DAĞITIM TİCARET

YAYINCININ İMZA VE KAŞESİ:

 

 

 

Not: Bu sözleşmeye, yazarın nüfus cüzdanı fotokopisi eklenecektir.

 

Not: Bu sözleşmeye, yazarın nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi ve imza sirküleri eklenecektir.