Ankara Merkez Ofis
(0312) 433 03 58
İstanbul Temsilciliği
(0546) 867 74 40
Yazar Girişi
Bâtıni Tanrıbilim Felsefesi ve Kundalini<br/><span class='mauthor'> Mâlik İlyas Tanrıbağı </span> <br/><span class='mprice'> 820 Sayfa, 40 TL</span>

Kitap Hakkında

aydınlanma yolu, peygamber veya ermiş adıyla anılan büyük İnisiyelerce verilen mesajların açılmasıyla daha da aydınlanarak

üst seviyede ruhsal evrim geçirmek zorundadır! Bu gerçeğe göre her türlü tanrısal bilginin serbest ve sınırsız dolanıma girdiği

çağımızda gerçeklerden uzak, gerçekliği olmayan zırvalara tanrısal bir mihenk taşına dayanmadan değer verilip sanal

ruhsallığın peşinden gidilerek karanlık yollara sapılmaktadır. Bu gidiş, aslı olmayan sanal tanrısallığı veya ruhsallığı hak

etmediği yere yüceltir, insanları yanıltırken gerçek tanrısal bilgeliğe bağlı kadim bilgilerin de yitirilmesine yol açmaktadır.

Doğru, ruhsallıkla deneyimlenmiş evrensel boyuttaki tanrısal bilginin aranması, araştırılması gerekirken, sanal ruhsallık

insanlar kandırıldığı için maskaralık boyutuna kadar yükselmektedir. Bu eser tanrısal öğretilerin evrensel bâtınî (ezoterik)

sırlarını en üst tanrısallık boyutunda yazılı kaynak ve görsel dayanaklarıyla birlikte açarken, yapay ruhsal öğretilerin de

yüzlerindeki maskeyi evrensel boyutlarda indirerek; düşünmeleri ve gerçeği görmeleri için akıl ve vicdan sahibi insanların

aydınlanmasına katkı olacak hikmetleri önlerine koymaktadır! Bu gerçekler ışığında eserdeki kadim tanrısal yazılı bilgi,

görsel mesajları ve bunların çağdaş yeni yorumları bâtınî-ezoterik dünyanın daha da aydınlanmasına katkı sağlayacak

kaynakça bir hizmet olarak da görülebilir.

Evrensel gerçeklik boyutunda din, Tanrı ile aracısız, kişisel, bir şekle bağlı kalınmadan, içyüzde O’nunla birlikte yaşanan

ruhsal bir olgudur. Bu gerçeğin ışığında yeryüzüne gelen her insanın ‘fıtrat’, yani ‘yaratım’ denilen bu formüle bağlı olarak

doğduğunu görürüz. Kadim ruhsal bilgelerin bâtınî-ezoterik öğretisi tüm çağlarda temelinde hiçbir tanrısal değişime

uğramadan süreçte verilen yazılı, görsel ve sanatsal tüm mesajlardaki kapalı, gizemli aktarımıyla günümüze kadar gelmiştir!

Bu eserde kadim ruhsal bilgelerin değişmez tanrısal öğretisinin gerçek boyutlarını evrensel açıklıkta görüp, sonsuz ihtişamlı

hakikatini en üst seviyede idrak ederek tüm çağlardaki gerçek tanrısal bilgelerin aynı tanrısal dili kullandıklarına, hâlen de

aynı evrensel mesajı verdiklerine şahit olacaksınız! Kadim tanrısal bilgeler insanlara kendi içyüzlerinde saklı Tanrı’yı “Ruh”

olarak bulmalarının öğretisini verirken, “Ruh”un diğer adının “Ateş Yılanı”, “Tanrısal Ateş”, “KUNDALİNİ” olduğu

gerçeğini evrensel boyutlardaki düalite öğretisi olarak da öğrenecek, din denen göksellik, ruhsallık veya tanrısallığın gerçek,

ama farklı boyutlarından açılmış bilgiyle hakikati idrak ederek ruhen tadına varacaksınız.

Mâlik İlyas TANRIBAĞI

Kitap Adı: Bâtıni Tanrıbilim Felsefesi ve Kundalini

Yazar: Mâlik İlyas Tanrıbağı

Yayınevi: Karina Yayınevi

Baskı: 1. Baskı – Mart 2015

Sayfa: 820

Fiyat: 40,00 TL

Tür: Felsefe

ISBN: 978-605-4976-42-3